Loading...
Skip to main content

Thông báo

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

44.920

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

10.006

Hình sự

4.822

Dân sự

24.080

Hôn nhân và gia đình

885

Kinh doanh thương mại

249

Hành chính

74

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

4.802

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv