Skip to main content

Hội nghị công chức người lao động Tòa án nhân dân huyện Đô Lương năm 2022

(28/12/2021 16:00)

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Chiều 27/12/2021, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022.

image

Hội nghị công chức, người lao động

Tham dự và chỉ đạo nghị có đồng chí Lê Văn Lai – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Đô Lương.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2021, Kết quả thực hiện nghị quyết tại HNCBCC, NLĐ năm 2021; báo cáo kết quả phong trào thi đua; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình hoạt động năm 2022; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2021; Dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động .. Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

image

Lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện phát biểu

Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Kết luận hội nghị đồng chí Phan Văn Nguyễn - Bí thư chi bộ, Chánh án TAND huyện  đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động trong đơn vị và đề nghị mỗi thành viên trong đơn vị không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra…

image

Minh Đạt


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 159
cdscv