Skip to main content

Chi bộ TAND huyện Đô Lương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

(25/12/2021 07:48)

Thực hiện theo Hướng dẫn số 07-HD/HU ngày 09 tháng 11 năm 2021 của huyện ủy Đô Lương về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và chương trình công tác của Chi bộ, sáng ngày 24 tháng 12 năm 2021, chi bộ Tòa án nhân dân huyện Đô Lương tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2021 . Các báo cáo được thông qua tại Hội nghị là sự thống nhất tập hợp những ý kiến đóng góp có trách nhiệm của toàn thể đảng viên chi bộ, đó là sự cụ thể hóa những định hướng của ngành, cũng như các ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ huyện ủy, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh.

image

Trong năm 2021 Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Đô Lương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; đồng thời triển khai nhiều vấn đề quan trọng, toàn diện trong các lĩnh vực như: công tác xây dựng Đảng, công tác chuyện môn, công tác hoạt động đoàn thể, công tác phòng chống dịch Covid -19... kịp thời chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, nội dung, chương trình công tác đã đề ra.

image

Hội nghị đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hưỡng dẫn của Đảng, về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021. Các Đảng viên tham dự hội nghị đã phát biểu thảo luận, đóng góp tích cực, sôi nổi, nhất là đóng góp ý kiến về phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022, đóng góp những ưu điểm, hạn chế của các đồng chí đảng viên trong Chi Bộ, và đề ra các giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Hội nghị biểu quyết thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương công nhận Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Đô Lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, đề nghị công nhận 02 đảng viên Phan Văn Nguyễn, Nguyễn Xuân Đại Hoàn Thành xuất sắc nhiệm vụ; 09 đảng viên còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Nguyễn - Bí thư chi bộ yêu cầu toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị phát huy những thành tích đã đạt được; khắc phục những hạn chế, tồn tại; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, đoàn kết, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Minh Đạt


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 208
cdscv