Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN KỲ

Image
Nguyễn Văn Thắng
Năm sinh: 1964
Quê quán: Xã Hưng Tiến, huyện Hưng NguyênCHÁNH ÁN TAND THÀNH PHỐ VINH

Image
Trần Anh Sáng
Năm sinh: 1969
Quê quán: Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ anCHÁNH ÁN TAND THỊ XÃ CỬA LÒ

Image
Nguyễn Lĩnh Thái
Năm sinh: 1972
Quê quán: xã Hưng Thái, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN NGHI LỘC

Image
Cao Khắc Chiến
Năm sinh: 1974
Quê quán: Xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN NAM ĐÀN

Image
Nguyễn Tiến Dũng
Năm sinh: 1975
Quê quán: Xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN THANH CHƯƠNG

Image
Phan Ngọc Anh
Năm sinh: 1971
Quê quán: Xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN HƯNG NGUYÊN

Image
Lâm Quốc Tú
Năm sinh: 1975
Quê quán: Xã Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Image
Phan Văn Nguyễn
Năm sinh: 1972
Quê quán: Xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN ANH SƠN

Image
Nguyễn Khắc Dân
Năm sinh: 1973
Quê quán: Phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN CON CUÔNG

Image
Lữ Thị Dung
Năm sinh: 1973
Quê quán: Xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

Image
Moong Công Hải
Năm sinh: 1969
Quê quán: Xã Kim Đa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN KỲ SƠN

Image
Lê Hữu Lộc
Năm sinh: 1977
Quê quán: Xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN QUỲNH LƯU

Image
Hoàng Văn Thắng
Năm sinh: 1975
Quê quán: xã quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN YÊN THÀNH

Image
Phạm Văn Giang
Năm sinh: 1975
Quê quán: xã Diễn Hoa,huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ anCHÁNH ÁN TAND THỊ XÃ HOÀNG MAI

Image
Hồ Ngọc Tiếp
Năm sinh: 1971
Quê quán: Xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND THỊ XÃ THÁI HÒA

Image
Hà Huy Nhật
Năm sinh: 1974
Quê quán: Xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN NGHĨA ĐÀN

Image
Lý Quang Tình
Năm sinh: 1972
Quê quán: Xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ AnCHÁNH ÁN TAND HUYỆN QUỲ HỢP

Image
Đào Văn Đạt
Năm sinh: 1970
Quê quán: Xã Phú Thành, huyện Yên ThànhCHÁNH ÁN TAND HUYỆN QUỲ CHÂU

Image
Võ Văn Dũng
Năm sinh: 1963
Quê quán: Xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà TĩnhCHÁNH ÁN TAND HUYỆN QUẾ PHONG

Image
Lô Thị Châu
Năm sinh: 1969
Quê quán: Xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ Ancdscv