Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án

Image
Hồ Đình Trung
Năm sinh: 1962
Quê quán: Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ AnPhó chánh án

Image
Trần Ngọc Sơn
Năm sinh: 1968
Quê quán: Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ AnPhó chánh án

Image
Lê Văn Quỳnh
Năm sinh: 1967
Quê quán: Điện Nam, Điện Bàn, Quảng NamPhó chánh án

Image
Phạm Hồng Trang
Năm sinh: 1976
Quê quán: Thái Hòa, Nghệ Ancdscv