Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

23.253

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.467

Hình sự

2.378

Dân sự

12.512

Hôn nhân và gia đình

491

Kinh doanh thương mại

146

Hành chính

56

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

2.202

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv