Skip to main content

Thông báo

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

21.152

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

4.838

Hình sự

2.123

Dân sự

11.679

Hôn nhân và gia đình

424

Kinh doanh thương mại

141

Hành chính

26

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

1.921

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv