Skip to main content

Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020

(16/11/2020 19:57)

Để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, theo kế hoạch thi đua của Tòa án nhân dân, chiều 30/10/3020, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021. Chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thắng– Bí thư Chi bộ, Chánh án; đồng chí Hồ Sỹ Mạnh – Chi ủy viên, Chủ tịch công đoàn cơ sở và các đoàn viên công đoàn.

Năm 2020 được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và chỉ đạo điều hành của Chỉ ủy, lãnh đạo cơ quan và sự phối hợp của các cơ quan trong khối nội chính, chính quyền địa phương; đặc biệt là sự phấn đấu không mệt mỏi của của tập thể công chức, người lao động. Năm công tác 2020 đơn vị đã thụ lý và giải quyết 725/742 vụ, việc, đạt tỷ lệ 98%, bình quân mỗi thẩm phán giải quyết 120,7 vụ,việc/năm. Tổ chức xét xử 06 phiên tòa xét xử lưu động về tội phạm ma túy, buôn bán hàng cấm tại xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thắng nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Tổ chức 12 phiên tòa rút kinh nghiệm đối với 06 Thẩm phán nhằm nâng cao kỹ năng điều hành,tranh tụng tại phiên tòa; đã công bố 618 bản án, quyết định. Công tác cải cách hành chính – tư pháp được đơn vị rất quan tâm chú trọng, xây dựng mô hình một cửa tại đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho nhân dân tiếp cận với Tòa án, tiếp cận với Công lý. Đơn vị đã làm tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân dạo với tổng trị giá là 23.726.000đồng.

image

image

image

image

Các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò hoạt động của tổ chức mình: Công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua sôi nổi, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, thực hiện tốt công tác tham gia quản lý hành chính, bảo vệ quyền lợi của người lao động; phối hợp với Chi đoàn thanh niên thực hiện tốt phong trào Xanh – Sạch – Đẹp, tổ chức vệ sinh cơ quan, bố trí phòng làm việc ngăn nắp sạch đẹp. Ban nữ công công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà trọng tâm là phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, chăm lo đời sống của nữ đoàn viên công đoàn. Chi đoàn thanh niên tổ chức các phong trào do đoàn cấp trên phát động. Chi hội luật gia làm tốt công tác giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho nhân dân.

Kết quả tổng kết phong trào thi đua năm 2020 đơn vị đã suy tôn các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân: Về tập thể đạt Tập thể lao động xuất sắc, đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen. Về cá nhân có 17 đoàn viên công đoàn xếp loại Lao động tiên tiến, có 03 đồng chí được suy tôn Chiến sỹ thi đua cơ sở; 01 đồng chí được suy tôn Chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân, 05 đồng chí được đề nghị Chánh án tỉnh tặng giấy khen; 01 đồng chí được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen; 01 đồng chí được đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng bằng khen. Về Hội thẩm nhân dân có 02 vị được đề nghị tặng Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 04 vị được đề nghị tặng Giấy khen của Chánh án tỉnh, 06 vị được đề nghị tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và tổ chức đăng ký danh hiệu, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân. Đồng thời đã đặt ra các chỉ tiêu thi đua và xây dựng kế hoạch hoàn thành, vượt chỉ tiêu thi đua năm công tác 2021 gồm:

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, không để án quá hạn luật định với tỷ lệ án hình sự từ 95% trở lên; các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đạt tỷ lệ từ 90% trở lên; hành chính từ 80% trở lên; áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đạt 99% trở lên; nâng cao tỷ lệ hòa giải thành từ 60% trở lên; Công bố 100% bản án, quyết định có hiệu lực đủ điều kiện công bố công khai; Ra quyết định thi hành án hạt tù đúng thời hạn với 100% số người bị kết án mà bản án, quyết định có hiệu lực thi hành; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm cho mỗi Thẩm phán là 1 phiên tòa trở lên; hạn chế tối đa số án hủy, sửa do lỗi chủ quan dưới mức quy định; xét xử nghiêm minh, không kết oan người vô tội và bỏ lọt người phạm tội; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chị thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư trưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự chuyển biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy về nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính tại đơn vị và Chỉ thị 05 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong Tòa án nhân dân ngày 28/7/2020 của TAND tối cao.

Phát động phong trào thi đua phong trào thi đua năm 2021 với khẩu hiệu Công chức, người lao động Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đoàn kết, trách nhiệm, cộng sự quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021”; lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2021). Thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chỉ tiêu thi đua: 100% lao động tiên tiến; 30% lao động tiên tiến được Chánh án TAND tỉnh tặng Giấy khen; 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; Tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% gia đình công chức, người lao động đạt danh hiệu gia đình văn hóa nơi cư trú.

Hội nghị phát động phong trào thi đua 2021 và tổ chức đăng ký thi đua. Đồng thời thông qua Nghị quyết hội nghị công chức, người lao động năm 2021 và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong đơn vị.

Hồ Sỹ Mạnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 172
cdscv