Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

48.925

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

10.736

Hình sự

5.461

Dân sự

26.271

Hôn nhân và gia đình

967

Kinh doanh thương mại

268

Hành chính

76

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

5.143

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv